Centenar-Cantacuzino

Organizatori: Academia de Științe Medicale și Asociația Medicală Română
Sub egida: Academia Română

Desfășurare: ONLINE + hibrid
Data: 1-3 aprilie, 2021
Creditare EMC: 17 credite conform Decizia nr. 3096/2021

Repere temporale

 • Profesorul Cantacuzino este numit Director General al Serviciilor de sănătate românești (1907-1910).
 • Remarcă importanța înlocuirii politicianismului cu profesionalismul: „Cred că dacă am avea la noi în țară ceva mai puțini oameni mari politici și oratori elocvenți, țara noastră s-ar constitui mai repede și mai bine… dorim să ne amestecăm în politica externă, când în interiorul țării totul se află în dezordine și în haosul cel mai înspăimântător.
 • Profesorul Cantacuzino în 1917 este numit Director al Directoratului Sănătății Publice Civile și Militare, devine Ministru în 1920 și semnatar al Tratatului de la Trianon - 4 iunie 1920.
 • Profesorul Cantacuzino a fost membru titular al Academiei Române din anul 1925, membru în Comitetul de Igienă al Ligii Națiunilor, al societăților de Biologie, de Patologie Exotică și al Academiei de Științe din Paris.

INSTITUT DE SERURI ȘI VACCINURI „DR. I. CANTACUZINO”

 • Art.1.- Se înființează pe ziua de 1 Aprilie 1921 în București, pe lângă Ministerul de Interne, direcția generală a serviciului sanitar, un institut sub denumirea „Institutul de seruri și vaccinuri Dr. I. Cantacuzino, având de scop prepararea serurilor și vaccinurilor necesare țării pentru combaterea boalelor contagioase.
 • "Această lege s’a votat de Senat în ședința de la 15 Iunie, anul 1921, și s’a adoptat cu majoritate de șapte zeci și șase voturi, contra unu."
 • „Profesorul a trasat, magistral, misiunile pentru un Institut care a fost și rămâne strategic, de importanță națională și internațională. Institutul avea de: 1. preparat seruri și vaccinuri (producție); 2. realizat atât diagnosticul pentru pacienți în cadrul medicinei curative cât și pentru sănătatea publică (analize); 3. participat la supravegherea bolilor infecțioase (supraveghere); 4. realizat cercetări științifice (cercetare).
 • Vaccinul tifoidic este realizat pentru prima dată în 1896, iar laboratorul condus de Profesorul Cantacuzino începe să îl prepare în perioada 1910-1913.
 • 1913 - „Marea experiență românească”, amintind vaccinarea în plină epidemie de holeră, inițiată, organizată și finalizată cu brio de Profesorul Cantacuzino.
 • Profesorul Cantacuzino a realizat campaniile de vaccinare antiholerice din 1913 și 1916. Campaniile au fost concepute după criteriile celui mai exigent experiment științific, cu o evidență perfectă a datelor epidemiologice și de laborator, în așa fel încât rezultatele au putut intra cu ponderea cuvenită în analele epidemiologie.
 • La scurt timp după ce Franța introduce în practică vaccinul BCG (1921), Institutul Cantacuzino produce vaccin (1926), începe campaniile de vaccinare la copii (1930), extinde vaccinarea la nou-născuți și copiii din clasa I (1948).
 • Din 1977 vaccinul gripal este produs și în Institutul Cantacuzino (România a fost a treia țară la nivel mondial care a produs vaccin gripal splitat).
 • În 1982 Institutul Cantacuzino realiza peste 300 de produse, între care 69 încadrate în grupa I, vaccinuri, niciunul dintre acestea nu se mai regăsea în portofoliu în 2017.
 • În 2009, având o arie modernizată de producție, prin Institutul Cantacuzino, România produce vaccin gripal pandemic H1N1, la doar 6 luni de la debutul pandemiei (fiind a 7-a țară producătoare în Europa și a 12-a în lume).

Eveniment multidisciplinar

adresat specialiștilor din domeniile:

BOLI INFECȚIOASE MICROBIOLOGIE
IMUNOLOGIE VIRUSOLOGIE
ONCOLOGIE EPIDEMIOLOGIE
MEDICINĂ MOLECULARĂ SĂNĂTATE PUBLICĂ
ALERGOLOGIE MEDICINĂ DE LABORATOR

Keynote Speakers

Acad.
Ioan-Aurel POP
Acad.
C. BĂLĂCEANU-STOLNICI
Acad.
Costin CERNESCU
General de brigadă
Dr. Florin OANCEA
Prof. Dr.
Mircea Ioan POPA
Prof. Dr.
Emanoil CEAUȘU
Acad.
C. IONESCU-TÎRGOVIȘTE
Prof. Dr.
Christian BRECHOT
Dr.
Andrea AMMON
Prof. Dr.
Leonard AZAMFIREI
Prof. Dr.
Doina AZOICĂI
Dr.
Miljana GRBIC
Prof. Dr.
Ilie BĂDESCU
Prof. Dr.
Florin BĂDULESCU
Prof. Dr.
Anda BĂICUȘ
Prof. Dr.
Ioana BERINDAN-NEAGOE
Prof. Dr.
Vladmila BOJANIC
Prof. Dr.
Octavian BUDA
Prof. Dr.
Carmen BUNU
Alexandre J.
CANTACUZÈNE
Prof.
Ion CANTACUZINO
Prof. Dr.
Carmen CHIFIRIUC
Prof. Dr.
Ion CHIRICUȚĂ
Prof. Dr.
Daniel COHEN
Prof. Dr.
Nicolae CORCIONIVOSCHI
Conf. Dr. Habil.
Camelia DIACONU
Prof. Dr.
Giovanni DIPERRI
Prof. Dr.
Carmen Mihaela DOROBĂŢ
Prof. Dr.
Dan GHEONEA
Prof. Dr.
Ioan GHERGHINA
Prof. Dr.
Luminița Smaranda IANCU
Prof. Dr.
Viorel JINGA
Prof. Dr.
Marianna KARAMANOU
Conf. Dr.
Mihaela LUPȘE
Prof. Dr.
Adrian MAN
Conf. Dr.
Carmen Doina MANCIUC
Prof. Dr.
Egidia Gabriela MIFTODE
Prof. Dr.
Thierry NAAS
Prof. Dr.
Adrian ONU
Conf. Dr.
Diana PĂUN
Prof. Dr.
Virgil PĂUNESCU
Prof. Dr.
Valentina PETKOVA
Prof. Dr.
Alexandru RAFILA
Dr.
Cosmin SĂVEANU
Prof. Dr.
Dragos VINEREANU
Dr.
Maria IAKOVENKO

CONSILIU ȘTIINȚIFIC ȘI ORGANIZATORIC CONFERINȚĂ

Coordonatori Consiliu Științific

Prof. Dr. Emanoil CEAUȘU
Acad. C. IONESCU-TÎRGOVIȘTE
Prof. Dr. Mircea Ioan POPA

Director Executiv Conferință
Grigore IUGA
Director Relații Publice și Internaționale AMR

Programul Științific preliminar

01

Gânduri despre Profesorul Cantacuzino

Acad. Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI

02

Forţa educaţiei şi cercetării în modelarea naţiunilor

Acad. Ioan-Aurel POP

03

Institutul Cantacuzino – pilon fundamental al sănătății în România

General de brigadă Dr. Florin OANCEA

04

Personalităţi şi Instituţii care au schimbat destinul României

Acad. Constantin IONESCU -TÎRGOVIŞTE

05

Prof. Dr. I. Cantacuzino - personalitate științifică de nivel mondial

Prof. Dr. Octavian BUDA

06

Commemorating my grand-father, Pr. Ion Cantacuzino

Alexandre J. CANTACUZÈNE

07

Contextul socio-politic la începutul de secol XX

Prof. Dr. Ilie BĂDESCU

08

Note de biografie Prof. I. Cantacuzino

Prof. Dr. Ion CANTACUZINO

09

Evoluția și dezvoltarea Institutului Cantacuzino

Prof. Dr. Mircea POPA

10

Institutul Cantacuzino – 100 de ani în apărarea sănătății

Prof. Dr. Adrian ONU

11

Experiența clinică cu produse farmaceutice dezvoltate de către Inst. Cantacuzino

Prof. Dr. Florin BĂDULESCU

12

Cuvânt pentru tineri: Îndrăzniţi! Fără bariere în cunoaştere

Prof. Dr. Adrian RESTIAN

13

Rezistenţa bacteriilor la antibiotice, preocupare majoră pentru cercetarea medicală

Prof. Dr. Emanoil CEAUȘU

14

Despre vaccinurile împotriva SARS-CoV-2

Prof. Dr. Virgil PĂUNESCU

15

Finanţarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice medicale româneşti. Este cu adevărat prioritar pentru România acest lucru?

Prof. Dr. Leonard AZAMFIREI

16

Noi frontiere în imagistica moleculară și funcțională

Prof. Dr. Minodora DOBREANU

17

Rolul tehnologiilor moderne în cercetarea virusologică-microbiologică-imunologică

Dr. Smaranda IANCU, Prof. Dr. Ștefan CONSTANTINESCU

18

Testarea susceptibilității antibioticelor - metode rapide de evaluare a susceptibilității si detecția rapidă a mecanismelor de rezistență

Prof. Dr. Monica LICKER

19

Dificultăți și neajunsuri în diagnosticul și profilaxia COVID19

Prof. Dr. Adrian MAN

20

Dezvoltarea vaccinurilor personalizate în România

Prof. Dr. Carmen BUNU

21

COVID-19 immunization – The Experience in Israel

Prof. Dr. Daniel COHEN

22

Fenomenul POLIDIN în oncologie

Prof. Dr. Ioan CHIRICUȚĂ

23

Cercetarea și producția de imunoglobuline astăzi. Asigurarea capacităților de producție și stocare strategice

Prof. Dr. Carmen CHIFIRIUC

24

Epidemiologia infecțiilor emergente în România

Prof. Dr. Doina AZOICĂI

25

Epidemiologia infecțiilor fungice invazive în România

Conf. Dr. Mihaela LUPȘE

26

Malaria, o nouă-veche provocare

Dr. Roxana Gabriela COBZARU, Prof. Dr. Luminița Smaranda IANCU

27

Actualități în cercetarea științifică în domeniul infecțiilor enterice virale și al circulației microorganismelor în probe de mediu

Prof. Dr. Anda BĂICUȘ

28

Valoarea diagnosticului molecular în medicina moleculară

Prof. Dr. Ioana BERINDAN-NEAGOE

29

"Cercetarea în contextul SARS-COV-2" - „Nanostructuri lipidice multifuncţionale cu aplicaţii în domeniul biomedical"

Prof. Dr. Rareș ȘTIUFIUC

30

Provocări în înrolarea pacientului cu infecție SARS-CoV-2 în studii clinice

Prof. Dr. Egidia Gabriela MIFTODE

31

Impactul încărcăturii virale a SARS-CoV-2, măsurată prin RT-PCR, asupra supraviețuirii pacienților cu COVID-19

Prof. Dr. Ioana BERINDAN-NEAGOE

32

Fiziopatogenia afectării cardiovasculare în infecția COVID-19

Conf. Dr. Carmen Doina MANCIUC

33

Metode moleculare de studiu al biofilmelor bacteriene complexe

Prof. Dr. Luminița Smaranda IANCU

34

Diseminarea tulpinilor de enterobacterii producătoare de carbapenemază în România

Prof. Dr. Edit SZEKELY

35

Networking to control pandemics; the example of the global Virus Network

Prof. Dr. Christian BRECHOT

36

COVID-19 vaccination in Bulgaria and Romania - comparison

Prof. Dr. Farm. Valentina PETKOVA

37

Laboratorul Infecții Nosocomiale și Rezistente la Antibiotice – o paradigmă a problematicii laboratoarelor de referință din INCDMM ”Cantacuzino” la început de secol XXI

Conf. Dr. Irina CODIȚĂ

38

Salutându-l dimineața pe Profesor în timp ce Europa ne zorește pasul în laborator

Dr. Codruța Romanița USEIN

39

Importance of surveillance of resistance mechanisms for public health

Prof. Dr. Thierry NAAS

40

Antivaccination paradox

Prof. Dr. Vladmila BOJANIC

41

Contribuţia Prof. Cantacuzino la dezvoltarea învăţământului medical românesc

Prof. Dr. Viorel JINGA

42

Cercetători şi personalităţi cu activitate în Institutul Cantacuzino

Prof. Dr. Marian NEGUŢ

43

Importanţa platformelor clasice pentru producţia vaccinurilor virale

Acad. Costin CERNESCU

44

The distinguished Professor Ioan Cantacuzino (1863-1934) and his leading work on vaccination

Prof. Dr. Marianna KARAMANOU

45

Institutul Cantacuzino, instituţie strategică pentru sănătatea publică din România

Prof. Dr. Mircea POPA

46

Rolul cercetării medicale româneşti în asigurarea securităţii sănătăţii publice

Prof. Dr. Virgil PĂUNESCU

47

Politicile publice privind asigurarea securităţii sănătăţii publice, de la teorie la practică

Prof. Dr. Florin POPOVICI

48

Resursa umană în cercetarea microbiolgică-virusologică-imunologică românească actuală

Prof. Dr. Alexandru RAFILA

49

Actualităţi în dezvoltarea imunităţii la copil. Soluţiile oferite de IC Cantacuzino

Prof. Dr. Ioan GHERGHINA

50

100 de ani de cercetari -tranzitia de la antibiotice la phytobiotice

Prof. Dr. Nicolae CORCIONIVOSCHI

51

Metode moleculare de studiu a biofilmelor bacteriene complexe

Dr. Aida Corina BĂDESCU, Dr. Igor JELIHOVSCHI, Dr. Raluca Ioana ŞERBAN, Prof. Dr. Luminiţa Smaranda IANCU

52

Folosirea conceptului de Calitate prin Design (Quality by Design) într-un plan experimental (Design of Experiments) pentru cercetarea-dezvoltarea-inovarea de produse biologice

Conf. Dr. Adina TURCU-ŞTIOLICĂ, Şef lucrări Dr. Maria-Viorica CIOCÎLTEU, Şef lucrări Dr. Costel Valentin MANDA

53

Cercetare, dezvoltare şi inovare de produse biologice în Institutul Cantacuzino

CS Cătălin ŢUCUREANU

54

Progrese în dezvoltarea tehnicilor de determinare a sensibilităţii la antibiotic şi a mecanismelor de rezistenţă

Prof. Univ. Dr. Maria BĂLĂŞOIU, Ovidiu Mircea ZLATIAN, Oana Mariana CRISTEA, Roxana Maria BĂLĂŞOIU, Dr. Elena Leocadia PLEŞEA, Răzvan MITITELU

55

Impactul COVID19 asupra aparatului respirator

Prof. Dr. Cristian OANCEA

56

Degradarea ARN: mecanisme moleculare, organisme model şi impact pe replicarea virală

Dr. Cosmin SAVEANU

57

Instrumente moleculare de detectare a virusului SARS-COV2 în apele uzate pentru evaluarea emergenţei şi re-emergenţei COVID-19

CS I Gabriela OPRIŞAN

58

De la eficacitate la impact în vaccinare. Instrumente necesare pentru abordarea ezitării la vaccinare în practică

Şef lucrări Dr. Gindrovel DUMITRA, Prof. Dr. Sorin DINESCU, Prof. Dr. Dan GHEONEA

59

Provocări în înrolarea pacientului cu infecţie SARS-COV - 2 în studii clinice

Prof. Dr. Cătălina Mihaela LUCA, Dr. Ioana HUNEA, Dr. Andrei VÂŢĂ, Prof. Dr. Egidia Gabriela MIFTODE

60

Cardiac involvement in COVID-19

Conf. Dr. Habil. Camelia DIACONU

61

Cercetarea medicala românească in sec XXI, dependenţa de refacerea resursei umane şi tehnologice

Prof. Dr. Dragoș VINEREANU

62

Personalitati din Institutul Cantacuzino, membrii ai Academiei de Stiinte Medicale

Prof. Dr. Mircea BEURAN

PROGRAM ȘTIINȚIFIC [ descarcă ]

Scroll to top