Asociația Medicală Română

Unul dintre evenimentele importante care au precedat iminenta unire a Principatelor române, Valahia și Moldova (realizată de Alexandru Ioan Cuza în 1859), a fost aceea a apariției unor instituții profesionale, printre care, cea mai importantă pentru științele medicale, a fost "Asociația Medicilor din România" în anul 1857, devenită puțin mai târziu "Asociația Medicală Română", transformată după al II-lea Război Mondial în "Uniunea Societăților de Științe Medicale" și redevenită după Revoluția din ‘89 "Asociația Medicală Română".
Acad. C. Ionescu-Tîrgoviște
Președintele Asociației Medicale Române

EVENIMENTE

Fondatorii AMR

Gheorghe Polizu (1819-1886), Nicolae Kretzulescu (1812-1900) și Carol Davila (1828 - 1884) au fost cei trei mari inițiatori ai Asociației. Primii doi au fost și membrii fondatori ai Academiei Române, ultimul fiind ales membru post-mortem al acestei instituții de consacrare științifică și culturală din România.