Asociatia Medicala Romana

CONSILIUL DIRECTOR

PREŞEDINTE DE ONOARE
Acad. Constantin IONESCU-TÎRGOVIŞTE

PREŞEDINTE
Prof. Dr. Paula PERLEA

VICEPREȘEDINȚI:

Prof. Dr. Alexandru Vlad CIUREA
Prof. Dr. Emanoil CEAUŞU
Prof. Dr. Dumitru LUPULEASA
Prof. Dr. Gelu ONOSE
Prof. Dr. Andrei ILIESCU
Prof. Dr. Octavian BUDA
Dr. Mihai-Cristian POPESCU

SECRETAR GENERAL
Prof. Dr. Mircea CINTEZĂ

TREZORIER
Dr. Simona CARNICIU

COMISII PERMANENTE

Preşedinte Comisia Etică
Prof. Dr. Cristian CURCĂ

Preşedinte Comisia Profesională
Prof. Dr. Ioan-Christian CHIRICUŢĂ

Preşedinte Comisia Proiecte Naţionale
Prof. Dr. Ruxandra IONESCU

Preşedinte Comisia Relaţii Internaţionale
Prof. Dr. Şerban ŢOVARU

Preşedinte Comisia Ştiinţifică
Prof. Dr. Sorin ŢIPLICĂ

Preşedinte Comisia Postuniversitară
Conf. Dr. Alexandra Ana Maria STĂNESCU

Preşedinte Comisia de Cercetare
Conf. Dr. Alexandru BURCEA

Preşedinte Comisia Interdisciplinară
Dr. Sorin GODEANU

Preşedinte Comisia Societăţi Medicale
Dr. Constantin MUNTEANU