Asociatia Medicala Romana

Utilizarea site-ului

Conform legislatiei nationale si europene, accesul la informatiile cu caracter stiintific medical – publicate in mediul online sau print – este strict limitat la practicienii si la profesionistii din sanatate.
Astfel, publicul nemedical nu are acces la informatii ce, utilizate incorect, ar putea sa ii faca rau.
Prin accesul pe site utilizatorul declara pe proprie raspundere ca face parte din categoriile mentionate. In caz contrar, acesta trebuie sa paraseasca imediat site-ul, fiind redirectionat catre zone publice.

Politica de confidentialitate

Aceasta politica de confidentialitate ("Politica") va va ajuta sa intelegeti ce fel de informatii colectam in legatura cu utilizarea site-urilor AMR, comunicarea cu terte parti sau alte forme de interactiune si de furnizare a serviciilor noastre si modul in care procesam aceste informatii.

Respectarea legilor, corectitudine și transparență
Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor .

Limitarea la scopul specificat
Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale. Datele dvs. nu vor fi transmise catre terti, cu exceptia datelor furnizate catre Colegiul Medicilor din Romania pentru validarea Certificatului EMC de participare la Congres/Conferinta.

Acuratețea datelor / Actualitatea datelor
Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. Vom lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt.

Limitarea la datele necesare
Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.

Drepturile subiecților datelor cu caracter personal
Operatorul respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. Vom furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.

Ștergerea datelor cu caracter personal
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. Vom elimina datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor
Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Asigurăm, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, avem abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal.

Protecția implicită a datelor cu caracter personal
Vom implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul următoarelor Congrese/Conferințe.

Responsabilitate
Operatorul își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea.

Prin formularul de inregistrare la Conferinta, colectam urmatoarele date cu caracter personal:

 • Nume si prenume
 • Adresa de corespondenta
 • Nr. de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa IP

Folosim aceste date personale pentru:

 • emiterea documentelor fiscale legale (facturi fiscale, chitante etc.)
 • emiterea Certificatului de participare la Congres/Conferinta
 • informarea dvs. asupra programului Congresului/Conferintei si a eventualelor modificari ale acestuia
 • afisarea listelor castigatorilor premiilor (daca este cazul)
 • furnizarea de informatii despre alte evenimente medicale la care ati putea participa
 • instiintarea dvs. asupra eventualelor promotii sau aparitii editoriale din domeniul medical
 • in scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurarii securitatii retelei/informatiilor
 • in scopul realizarii unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: in scopul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie, in scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate si efectuarea platilor aferente, pentru protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe etc.)
 • in considerarea obiectului de activitate/intereselor legitime al operatorului, in scopul oferirii de consultanta, precum si in vederea participarii persoanelor vizate la conferintele/cursurile organizate in parteneriat cu societatile medicale partenere

Operatorul a  implementat masuri corespunzatoare  tehnice si de securitate informationala pentru a preveni divulgarea neautorizata sau ilegala, accesul, pierderea accidentala sau ilegala, distrugerea sau alterarea, transferul, dezvaluirea neautorizata, accesul neautorizat sau alte daune asupra datelor personale. Astfel de masuri includ utilizarea de firewall-uri, servere securizate, criptare, sisteme corespunzatoare drepturilor de acces de management si proceselor, selectarea atenta a procesoarelor si a altor masuri tehnice si comerciale rezonabile pentru a oferi protectie adecvata pentru datele dumneavoastra personale impotriva utilizarii sau dezvaluirii neautorizate. Daca este cazul, se pot face, de asemenea, copii de rezerva si este posibila folosirea de astfel de mijloace pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentala a datelor dumneavoastra personale. Aceste masuri asigura un nivel adecvat de securitate in raport cu riscurile inerente prelucrarii datelor cu caracter personal ce trebuie protejate. Datele dumneavoastra personale, detinute in siguranta,  vor fi accesibile doar personalulului autorizat selectat de operator.

Operatorul va pastra informatiile dumneavoastra atat  timp cat ni se cere din punct de vedere legal, sau cat este relevant pentru scopurile pentru care au fost colectate informatiile, insa nu mai mult de zece ani. Drepturile dvs. asupra datelor cu caracter personal colectate si prelucrate sunt stabilite in mod special in legile locale si reglementarile aplicabile in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal. Aveti dreptul de a va accesa datele dumneavoastra personale ce au fost colectate si  procesate de operator, si de a solicita informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre operator.

In cazul in care doriti sa aflati datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra sau daca doriti sa rectificati, stergeti orice date personale incomplete, incorecte sau depasite, sau daca doriti sa inceteze prelucrarea datelor personale pentru orice scop, va puteti exercita aceste drepturi contactandu-ne prin intermediul punctelor de contact mentionate pe acest site. Va rugam sa retineti ca, in unele cazuri, in special, daca doriti sa stergeti sau sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, acest lucru poate insemna, de asemenea, sa nu mai fim in masura sa continuam furnizarea de servicii pentru dumneavoastra.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Incepand cu data de 25.05.2018, conform RGDP, persoanelor vizate le revin noi drepturi in materia prelucrarii  datelor personale, asigurarii confidentialitatii acestora. Pentru o informare corespunzatoare, mentionam ca acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor personale pentru participarea la Conferinta va fi considerata ca reprezentand consimtamantul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Operator, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;

Daca considerati ca ati fost corect informat/informata iar totodata sunteti de acord cu mentiunile si toate scopurile de mai sus, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare din Formularul de Inscriere on-line;

Dacă nu doriţi/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa faca obiectul prelucrarii, va rugăm sa nu ni le furnizati. Ca atare, respectand aceasta optiune, trebuie sa luati in considerare faptul ca participarea dvs. la Conferinta nu va fi posibila, deoarece prelucrarea datelor personale (Nume/Prenume, CNP, adresa etc.) este absolut esentiala pentru eliberarea Certificatului EMC si a documentelor fiscale;

In ipoteza in care datele dv. personale au suferit modificari iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: [email protected];

Retragerea ulterioara a acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale este posibila oricand pe durata colaborarii, avand ca si efect incetarea operatiunilor specifice, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

Datele dvs. personale vor fi stocate pe toata perioada colaborarii cat si ulterior acesteia, pe o perioada de cel mult 10 ani (de la data incetarii colaborarii), dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz;

Site-ul nu prelucreaza datele personale ale minorilor.